Oferta i regulamin

Naszym gościom oferujemy:

 • wszystkie pokoje z łazienkami, TV*, pościelą i ręcznikami,
 • darmowy dostęp do Internetu (WiFi),
 • wszystkie pokoje z klimatyzacją,
 • ogólnodostępny salon z aneksem kuchennym wyposażonym mikrofalówki, dwie lodówki, czajniki, dwu- i czteropalnikową kuchenkę indukcyjną, garnki, sztućce oraz zastawę,
 • darmową kawę i herbatę, czajnik w każdym pokoju,
 • do ogólnego użytku dostępne są również suszarki, żelazka oraz deski do prasowania,
 • informatory turystyczne oraz kulturalne,
 • wewnętrzne patio dostępne tylko dla naszych Gości,
 • wydzielone pomieszczenie dla osób palących.

ikony uslugi

Mamy certyfikat „Bezpieczny Obiekt” wydany przez Polską Organizację Turystyczną. Potwierdza on, że świadczymy usługi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

* Na życzenie gości Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska nieodpłatnie wypożycza na okres pobytu telewizory do własnego użytku.

parking-icon Dla naszych Gości przygotowaliśmy sześć miejsc parkingowych na zamkniętych parkingach oddalonych o 60m i 170m od Noclegów Orla. Dodatkowo w okolicy jest dużo publicznych miejsc parkingowych dostępnych w ramach Lubelskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Więcej informacji o możliwości zaparkowania można znaleźć w dziale Parking

REGULAMIN

 • meldowanie do 23:00
 • doba hotelowa od 15:00 do 11:00 (na życzenie, po potwierdzeniu, możliwość wcześniejszego zameldowania)
 • cisza nocna od godziny 23:00 do 6:00
 • sprzątanie pokoi w godzinach 11:00-15:00
 • sprzątanie pokoi na życzenie gości w godzinach 14:00-16:00
 • w pokojach i łązienkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
 • organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona
 • zwierzęta nie są akceptowane

Pełen regulamin

REGULAMIN
Personel Hostelu Orla zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby usługi świadczone przez Hostel były na najwyższym poziomie. W celu zapewnienia komfortowych warunków wszystkim Gościom Hostelu stworzyliśmy Regulamin, którego wszyscy zobowiązani są przestrzegać.
1. Recepcja Hostelu jest czynna od 8:00 do 22:00. W godzinach nocnych kontakt z recepcją pod numerem telefonu +48 883 993 999
2. Pokoje w Hostelu wynajmowane są na doby, po przedłożeniu przez Gościa ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisaniu karty meldunkowej.
3. Sposób płatności jest ustalany przy meldunku do Hostelu, zasadą jest płatność w gotówce, z góry. Aktualne ceny, uwzględniające należności podatkowe, są dostępne na stronie internetowej Hostelu.
4. Na życzenie Gościa wystawiana jest faktura, chęć otrzymania faktury należy zgłosić w recepcji Hostelu w momencie przyjazdu. Faktura może zostać wystawiona nie później niż 7 dni od wystawienia paragonu, po tym terminie Hostel odmawia wystawienia faktury.
5. Za zgodą Personelu, po wcześniejszym uzgodnieniu, Hostel wystawia faktury przelewowe.
6. Doba hostelowa trwa od godz. 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 zostaną obciążeni kosztami kolejnego noclegu, ponadto poniosą konsekwencje określone w pkt. 7.
7. W przypadku gdy miejsce noclegowe lub pokój nie zostanie zwolniony przed zakończeniem doby hostelowej, a pokój ten lub miejsce noclegowe jest zarezerwowane na kolejną dobę noclegową, przez inną osobę, Personel Hostelu jest uprawniony do wejścia do pokoju pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich na korytarz lub do recepcji, a w miarę możliwości do innego wolnego pokoju.
8. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Hostelu, na okres dłuższy niż zadeklarowany przy meldunku, należy zgłosić się do recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, w miarę możliwości rezerwacja zostanie przedłużona. 9. Jeżeli w momencie rezerwacji lub meldunku Gość nie określi czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 10. Goście mają możliwość wcześniejszej rezerwacji pokoju lub miejsca noclegowego. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www. Jeżeli przy rezerwacji Gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest aktualna do godz. 18:00.
11. Dokonując rezerwacji Gość jest zobowiązany podać dane wymagane do wypełnienia karty meldunkowej.
12. Za rezerwację pobierana jest zaliczka, która w przypadku określonym w pkt. 13, zostaje zwrócona na konto z którego została przelana, w takim wypadku karta kredytowa nie zostaje obciążona (jeżeli płatność miała nastąpić w ten sposób). W innym przypadku należy się zapłata za jedną dobę hostelową, na którą zostanie zaliczona zaliczka lub obciążona zostanie karta kredytowa. Rezerwacja na pozostałe noclegi zostanie anulowana.
13. Odwołanie lub zmiana rezerwacji jest możliwa nie później niż 48 godzin przed jej datą.
14. Hostel oferuje możliwość wynajmu pokoi oraz miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych.
15. Pokoje wieloosobowe są koedukacyjne. Łóżka przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
16. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu Orla, Gość Hostelu nie może przekazać pokoju lub miejsca noclegowego innej osobie, nawet jeżeli uiścił wcześniej opłatę.
17. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz przebywania osób niezameldowanych. Goście osób zameldowanych w Hostelu mogą przebywać na jego terenie tylko za wiedzą i zgodą Personelu, nie dłużej jednak niż do godziny 23:00.
18. Odpowiedzialność za przebywające na terenie Hostelu osoby niezameldowane ponoszą przyjmujący ich Goście.
19. Obowiązkiem Gościa jest utrzymanie porządku zarówno w pokoju jak i części wspólnej Hostelu.
20. Goście zobowiązani są do poszanowania praw innych Gości Hostelu zarówno w częściach wspólnych jak i w pokojach wieloosobowych i zachowania się w sposób niezakłócający ich spokoju.
21. Pokoje są sprzątane na życzenie Gościa w godzinach od 13:00 do 16:00. W pokojach wieloosobowych (przy pobycie więcej niż jednej osoby) codziennie w w/w godzinach są sprzątane łazienki.
22. Pokoje są przygotowywane na przyjazd Gości w godzinach 8:00 – 20:00, dotyczy to również łóżek w pokojach wieloosobowych. W tych godzinach Goście są obowiązani umożliwić Personelowi przygotowanie pokoju.
23. Każdy z Gości Hostelu otrzymuje klucz do wynajętego przez siebie pokoju. Każdorazowo opuszczając pokój należy zamknąć drzwi na klucz.
24. Za zgubienie klucza Gość Hostelu zobowiązany jest zapłacić kwotę 50 PLN.
25. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 06:00. Zakłócanie ciszy nocnej należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Obiektu telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji, aby odpowiednie służby mogły zareagować. Ewentualnie, można taki fakt zgłosić bezpośrednio na Policję lub Straż Miejską.
26. NA TERENIE HOSTELU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA, OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE ZAKAZU ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KARĄ W WYSOKOŚCI 250 PLN
27. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować, w trakcie trwającego pobytu, Gościa którego zachowanie naruszyło Regulamin Hostelu, lub w inny sposób naruszyło zasady współżycia społecznego, w szczególności gdy Gość znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. W takiej sytuacji zapłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
28. Hostel zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb w sytuacjach szczególnych, w szczególności wobec agresji Gości w stosunku do Personelu, używania na terenie Hostelu niedozwolonych substancji psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia Hostelu lub sprowadzania niebezpieczeństwa dla mienia i osób.
29. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia Personelowi Hostelu usterek w wynajętym pokoju, jeżeli tego nie zrobi bezpośrednio po oddaniu mu pokoju do użytkowania przyjmuje się, że w momencie wynajęcia pokój był wolny od wad.
30. Gość Hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Hostelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, grzejników i innych tego typu urządzeń nie będących wyposażaniem Hostelu. Zakaz nie dotyczy ładowarek do telefonów i innych urządzeń RTV.
32. Hostel Orla nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości w pokoju lub na terenie Hostelu. Hostel nie ponosi również odpowiedzialności za samochód lub inny pojazd należący do Gościa, który został przez niego pozostawiony poza terenem Hostelu.
33. Opuszczając Hostel Gość jest zobowiązany oddać klucz do recepcji oraz usunąć z pokoju i części wspólnych wszystkie swoje rzeczy.
34. Rzeczy pozostawione na terenie Hostelu zostaną, po upływie doby hostelowej, usunięte na koszt i ryzyko Gościa. Rzeczy te przechowywane są przez Hostel maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie są przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych lub utylizowane.
35. Przedmioty ulegające szybkiemu zepsuciu lub zniszczeniu utylizowane są przez Hostel przed upływem okresu wskazanego w pkt. 34
36. Na życzenie Gościa i na jego koszt, pozostawione przez niego rzeczy osobiste, zostaną odesłane na wskazany przez niego adres.
37. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, awarie i ich skutki powstałe bez jego winy.
38. Na życzenie Gości Hostel zapewnia nieodpłatnie: o udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą o przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hostelu w ogólnodostępnej, zamykanej na klucz, szafie, znajdującej się w recepcji Hostelu
39. Hostel Orla zapewnia:
- pościel
- wypożyczenie ręczników (koszt 2 zł sztuka)
- kawę i herbatę 24/7
- dostęp do suszarki, żelazka i deski do prasowania
- WiFi
- telewizję (W niektórych pokojach prywatnych na Państwa życzenie, SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – nieodpłatnie wypożycza odbiorniki TV do własnego osobistego użytku, na okres pobytu w Hostelu.)
- wynajem miejsca parkingowego na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Parkingu Hostelu Orla

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (PROFIX Mariusz Korycki, ul. Leonów 56,21-025 Niemce)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@hostelorla.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy